Podlascy Seniorzy – wpływamy na zmiany

Warto wpływać na pozytywne zmiany w naszym otoczeniu i w życiu, prawda? Chcemy zaproponować Wam coś nowego i ciekawego w projekcie „Podlascy Seniorzy – wpływamy na zmiany”.

Stowarzyszenie Szukamy Polski i Redakcja Seniora zapraszają wszystkich otwartych, aktywnych seniorów z naszego regionu do wspólnej nauki i wspólnej aktywności w tworzeniu informacji. Nauczymy się pisania relacji, zaproszeń i prezentacji przykładów działań Waszych koleżanek i kolegów, UTW, Rad Seniora oraz różnych podlaskich organizacji i instytucji pracujących na rzecz osób starszych. Mamy doświadczenie w przygotowaniu do pracy redakcyjnej grupy białostockich seniorów , która już ponad dwa lata redaguje stronę www.senior.bialystok.pl, wyróżnioną ostatnio wpisem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk Rzecznika Praw Obywatelskich. Redakcja Senior Białystok też podzieli się z Wami swoimi doświadczeniami z pracy dziennikarskiej

W 6 powiatach województwa podlaskiego będziemy:

– uczyć się dziennikarstwa obywatelskiego,

– uczestniczyć w szkoleniach komputerowych, komunikacyjnych, dziennikarskich i partycypacyjnych,

– tworzyć Redakcję Seniora i stronę internetową, którą wspólnie wypełnimy treścią,

– pisać o tym, co ciekawe, ważne i wartościowe,

– uczyć się aktywności i partnerstwa;

– poznawać „Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”.

Poszukujemy osób, które znają podstawy komputera i lubią pisać. Zapraszamy zainteresowanych seniorów z powiatów: suwalskiego, łomżyńskiego, bielskiego, hajnowskiego i białostockiego do udziału w projekcie lub opiniowaniu (konsultowaniu) jego efektów oraz do współpracy.

…aby komunikacja między podlaskim seniorami była coraz lepsza.

Szczegółowe Informacje i kontakt:

Jolanta Wołągiewicz, koordynator projektu, e-mail: podlaskisenior@gmail.com

 

Istotą zadania jest zwiększenie poziomu partycypacji podlaskich seniorów przez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności i stworzenie

12 osobowej redakcji seniorów relacjonujących tematy ważne dla nich na nowoutworzonej stronie podlascyseniorzy.pl. Chcemy zacząć tworzyć zintegrowaną sieć komunikacyjną seniorów z otoczeniem i włączyć ich w realizację Programu na rzecz osób starszych w woj. podlaskim na lata 2016-2020, zwłaszcza jednego z jego celów: zwiększenie poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem.

W 6 powiatach, gdzie działają UTW lub Rady Seniorów odbędzie się cykl warsztatów komputerowych, komunikacyjnych, dziennikarskich i partycypacyjnych. Planujemy też wsparcie dziennikarskie i informatyczne. Pomysł na strukturę strony podlascyseniorzy.pl będzie wypracowany partycypacyjnie podczas warsztatów i poddany szerokim konsultacjom społecznym (inst. publiczne, ngo, mieszkańcy). Będzie to jednocześnie aktywne poznawanie przez seniorów procesu konsultacji. Powstanie baza kontaktów z rożnymi instytucjami, aby informacje były przesyłane przez korespondentów z całego regionu. W każdym z wybranych powiatów 10 osobowe grupy seniorów wezmą udział w cyklu szkoleń wg opisu poniżej; 12 osób (po 2 z powiatu) weźmie udział w dodatkowym szkoleniu komputerowym – publikowanie na stronie.

Przygotujemy wspólnie z seniorami 3 numery gazety (wydanie papierowe), 6 odcinków programu tv i Poradnik ze słownikiem pojęć ważnych w partycypacji oraz pomocnikiem redakcyjnym i internetowym. Zadanie zakończy wręczenie redakcji dyplomów i legitymacji prasowych redakcji i spotkanie z inst. zajmującymi się seniorami.

CYKL SZKOLEŃ – 5 warsztatów: po 4 warsztaty w 6 powiatach i jeden w Białymstoku.

I. WARSZTAT KOMPUTEROWY. E-KOMUNIKACJA SENIORÓW (6 godzin lekcyjnych) W programie m.in: zakładanie poczty elektronicznej, podstawy wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (ćwiczenia praktyczne), podstawy wyszukiwania informacji w Internecie i jak korzystać ze źródeł informacji, wyszukiwanie informacji w Internecie i udostępnianie ich za pomocą poczty e-mail (link bezpośredni, wklejanie treści, wklejanie zdjęć do treści, zdjęcie jako załącznik, zapisywanie załączników na dysku komputera, kopiowanie treści wiadomości do edytora tekstu i z edytora tekstu do wiadomości.

II. WARSZTAT KOMUNIKACYJNY. POPRAWIAMY KOMUNIKACJĘ SENIORÓW (6 godzin lekcyjnych) Główne tematy to: istota komunikacji interpersonalnej, różne wymiary komunikacji, jak mówić i pisać aby nas rozumiano?, aktywne słuchanie, opracowanie założeń struktury strony internetowej dedykowanej podlaskim seniorom (działy, zawartość, pomysły) połączone z ćwiczeniami kreatywnymi i negocjacyjnymi, tworzenie bazy komunikacyjnej (kontakty w regionie);

III. WARSZTAT PARTYCYPACYJNY- WŁĄCZAMY SENIORÓW DO ZMIANY (6 godzin lekcyjnych). Na szkoleniu poznamy pojęcie partycypacji i omówimy przykłady działań partycypacyjnych z udziałem seniorów. Poznamy takie pojęcia jak: konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, wolontariat, informacja publiczna. Opowiemy i wspólnie przećwiczymy, jak z takich form korzystać. Przygotujemy wspólnie założenia planu konsultacji nowej strony www.podlascyseniorzy.pl

IV. WARSZTAT DZIENNIKARSKI – WARSZTAT PRACY REDAKTORA-SENIORA ( 6 godzin lekcyjnych) W programie: cechy i warsztat pracy redaktora-seniora, język, budowanie wiarygodności, praca redakcji, podstawy prawa prasowego i autorskiego, główne zasady dziennikarstwa (prasa, radio, tv, Internet) podział mediów: publiczne, prywatne, społecznościowe, przygotowywanie materiałów prasowych w tym komunikatów i notatek, reportaży, felietonów, wywiadów-ćwiczenia.

V. WARSZTAT INFORMATYCZNY – PUBLIKOWANIE NA STRONIE PODLASCYSENIORZY.PL (6 godzin lekcyjnych) odbędzie się w Białymstoku.

W programie: obsługa platformy do zarządzania treścią CMS na przykładzie WordPress/Joomla- konto użytkownika, dodawanie pojedynczych wpisów, edycja wpisów, publikowanie wpisów, redagowanie i korekta już istniejących wpisów, wycofywanie wpisów z publikacji, wstawianie wyróżnień i redagowanie wpisów na platformie CMS WordPress/Joomla pod okiem prowadzącego, wyszukiwanie informacji, wymiana korespondencji pomiędzy uczestnikami zajęć w formie przygotowanych ćwiczeń, komunikacja przy wykorzystaniu komunikatora Skype/Hangout.

Uczestnicy tego warsztatu (po 2 osoby z każdej grupy powiatowej) otrzymają także dodatkowe wsparcie informacyjno-redakcyjne oraz informatyczne w postaci konsultacji on-line (łącznie 28 godzin do wykorzystania przez 12 osób)

Ze względu na dużą liczbę godzin w całym cyklu kolejność warsztatów w powiatach może się różnić.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE I UROCZYSTE POWOŁANIE REDAKCJI PODLASCY SENIORZY.pl Zadanie zakończy się spotkaniem inaugurującym oficjalne powstanie redakcji, która otrzyma dyplomy uczestnictwa, legitymacje prasowe, Poradnik a także podsumuje pracę w projekcie, podzieli się wrażeniami i przedstawi plany na przyszłość.