PKS Suwałki

Powiększ obraz

PKS Suwałki

Świadczy usługi komunikacyjne na 136 liniach znajdujących się na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Przewóz osób prowadzony jest w regularnej komunikacji zwykłej i pośpiesznej.

Autobusy  dalekobieżne kursują codziennie do Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Białegostoku, w weekendy kursuje także autobus pośpieszny do Krakowa, Poznania oraz Katowic. Kursy dalekobieżne obsługiwapks suwalki logone są autobusami o podwyższonym standardzie. W tych kursach jest możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu. Zapraszamy do obejrzenia galerii autobusów i korzystania z usług regionalnego przewoźnika.

Oferujemy sprzedaż biletów na kursy dalekobieżne przez Internet po dokonaniu płatności on-line. Internetowa sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY. Więcej informacji na temat tego jak dokonywać zakupu biletu przez Internet znajduje się tutaj

Ulgi handlowe:

Ulga 30%

na liniach Suwałki – Białystok i Sejny – Białystok w komunikacji przyspieszonej przy zakupie biletów jednorazowych osobom fizycznym

Ulga 35%

na liniach Suwałki – Białystok i Sejny – Białystok w komunikacji przyśpieszonej:

 • dzieciom do rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego i korzystającym z miejsc siedzących w autobusie, na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
 • uczniom do ukończenia 24 roku życia na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej
 • studentom i słuchaczom kolegiów do ukończenia 26 roku życia na podstawie aktualnej legitymacji studenta lub słuchacza kolegium

Ulga 20%

 • studentom i słuchaczom kolegiów do ukończenia 26 roku życia, uczniom do ukończenia 24 roku życia oraz dzieciom do rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego
 • na liniach Suwałki – Warszawa, Ełk – Warszawa, Suwałki – Katowice seniorom powyżej 60 roku życia
 • na obszarze gminy Gołdap przy zakupie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej

Ulga 40%

 • w opłatach za przejazdy w komunikacji zwykłej przy zakupie biletów jednorazowych na trasach Ełk – Nowa Wieś Ełcka – Grajewo i Suwałki – Nowinka – Augustów – Kolnica – Sztabin.

Ulga 50%

 • na linii Gołdap – Olsztyn na odcinku Gołdap – Banie Mazurskie,
 • na liniach Suwałki – Olsztyn, Augustów – Olsztyn, Gołdap – Olsztyn na odcinku Mrągowo – Biskupiec – Olsztyn
 • na linii Gołdap – Białystok na odcinku Mońki – Białystok,

Ulga 90%

dzieciom w wieku do lat 4, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia

Ulgi ustawowe w międzymiastowej komunikacji autobusowej

 

Bilety jednorazowe
Osoba uprawnione Kod Kom. zwykła Kod Kom. pośpieszna Kom. przyśpieszona
Straż Graniczna na służbie 1 78% 78%
Celnik na służbie 2 78% 78%
Policjant na służbie 3 78% 78%
Żołnierz żandarmerii wojskowej na służbie 4 78% 78%
Żołnierz służby zasadniczej (niezawodowa sł. woj.) 5 78% 78%
Dziecko i młodzież niepełnosprawna 6 78% 6 78% 78%
Opiekun dziecka i młodzieży niepełnosprawnej 7 78% 7 78% 78%
Inwalida woj. – wojsk. I gr. Osoba represjonowana 8 78% 8 78% 78%
Opiekun inwalidy wojennego – wojskowego I grupy 9 95% 9 95% 95%
Inwalida wojenny – wojskowy Osoba represjonowana 10 37% 10 37% 37%
Kombatant 11 51% 37%
Poseł 12 100% 12 100% 100%
Senator 13 100% 13 100% 100%
Dziecko 4-6 lat (do rozpocz. nauki w przedszkolu) 14 37% 37%
Dziecko do lat 4 zajmujące miejsce siedzące 15 78% 78%
Dziecko do lat 4 nie zajmujące miejsca siedzącego 17 100% 100%
Osoba niewidoma (04-0) z II grupą inwalidzką 18 37% 18 37% 37%
Przewodnik niewidomego z I i II grupą inwalidzką 19 95% 19 95% 95%
Bezrobotny (zlecenie – bilet kredytowy) 20 100% 20 100% 100%
Osoba niesamodzielna 21 zw. 49% 16 Pośp. 37% 37%
Opiekun osoby niesamodzielnej 22 95% 22 95% 95%
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 25 78% 25 78% 78%
Straż graniczna – ochr. szlaków kom. międzynarodowej 26 100% 26 100% 100%
Osoba niewidoma (04-0) z I grupą inwalidzką 30 93% 31 51% 51%

Ulgi handlowe w międzymiastowej komunikacji autobusowej

Bilety jednorazowe

Ulga handlowa
Osoba uprawniona Kod Kom. pośp. i przyspieszona
Dzieci do rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego z miejscem siedzącym,
uczniowie do 24 lat, studenci i słuchacze kolegiów do 26 lat
23 20%
Dzieci do lat 4 nie zajmujące miejsca siedzącego. 33 90%
Seniorzy powyżej 60 roku życia na linii do Warszawy i Katowic 28 20%
Trasa: Olsztyn – Biskupiec – Mrągowo 29 50%
Osoby nie korzystające z ulg ustawowych:

 • Trasa Ełk – Nowa Wieś E. – Grajewo, Suwałki – Sztabin.
27 Kom. zwyk.
40%
Osoby nie korzystające z ulg ustawowych:

 • Gmina Gołdap
24 Kom zwyk
.20%

Bilety miesięczne

Ulgi ustawowe
Osoba uprawniona Kom. zwykła Kom. pośp. Kom. przyśp.
Uczniowie do 24 lat 49% 49%
Studenci i słuchacze kolegiów do 26 lat 51% 51%
Nauczyciele 37%
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 78% 78% 78%
Osoby niewidome z I gr. inwalidzką 93% 51% 51%
Osoby niewidome z II gr. inwalidzką 37% 37% 37%
Ulga handlowa
Osoby n/k z ulg ustawowych 20%

 

Objaśnienia:


Osoba niesamodzielna to:

 • osoba całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji lub
 • osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub
 • inwalida I grupy

Opiekun – osoba pełnoletnia

Przewodnik osoby niewidomej – osoba mająca ukończone 13 lat.

 

Podstawa prawna:

 • „Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego” (Dz.U. Nr 112 z 20.07.2002r. z późn. zm.)
 • „Ustawa z dnia 29 maja 1947r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych …” (Dz.U. z 2002r Nr 9, poz87 z późn. zm.)
 • „Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach…” (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z2006r. Nr 249,poz.1824)
 • Zarządzenie Nr 1 Prezesa PKS w Suwałkach S.A. z dnia 2 stycznia 2012r.

*opracowano na podstawie strony internetowej PKS Suwałki

REKLAMA