Komunikacja miejska

Powiększ obraz

Ceny biletów w komunikacji miejskiej w Suwałkach – miasto

 • bilet jednoprzejazdowy normalny – 2,50 zł;
 • bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,25 zł;
 • bilet dekadowy – 31,50 zł;
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny – 75,00 zł;
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy – 38,00 zł;
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny – 95,00 zł;
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy – 47,50 zł;
 • bilet miesięczny “Suwalska RODZINA PLUS” – 19,00 zł.

*Bilety dekadowe, miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

Ceny biletów w komunikacji miejskiej w Suwałkach – trasy podmiejskie

Strefa A.

obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Żywa Woda, Poddubówek, Okuniowiec I:

 • bilet jednoprzejazdowy normalny – 3,80 zł,
 • bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 1,90 zł,
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny – 95,00 zł,
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy – 58,00 zł;

*Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie gminy.

Strefa B.

obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec II, Nowa Wieś, Wychodne, Trzciane, Przebród, Żyliny, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

 • bilet jednoprzejazdowy normalny – 5,50 zł,
 • bilet jednoprzejazdowy ulgowy – 2,75 zł,
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) – 95,00 zł,
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) – 55,00 zł,
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak – 144,00 zł,
 • bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak – 72,00 zł.

 

*Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie gminy.

Inne opłaty

Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa wynosi 50 % ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego.

Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.

Przejazdy bezpłatne

 • Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;
 • posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani;
 • dzieci poniżej 4. roku życia;
 • niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkoli, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
 • uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
 • osoby powyżej 70. roku życia;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • ociemniali oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;
 • honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
 • pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o. o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;
 • osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości.

Przejazdy ulgowe

 • dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
 • uczniowie oraz studenci;
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;
 • kombatanci;
 • emeryci i renciści.

Suwalska RODZINA PLUS

Do korzystania z biletu miesięcznego “Suwalska RODZINA PLUS” uprawnione są dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców – bez ograniczenia wieku, pochodzące z rodzin posługujących się Kartą “Suwalska RODZINA PLUS”.

PGK logo


 Tekst opracowany na podstawie uchwały NR LII/580/2014 Rady Miejskiej w Suwałkachn z dnia 24 września 2014 r. w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki

REKLAMA