Zbieramy baterie – dbamy o planetę

Powiększ obraz

W Klubie Seniora – Centrum dbamy o naszą planetę. Rozpoczynamy akcję zbiórki baterii i akumulatorów.

Wraz z firmą REMONDIS Electrorecycling oraz European Recycling Platform prowadzimy akcję zbiórki baterii, akumulatorów i drobnego sprzętu elektronicznego. W Klubie Seniora oraz w Centrum Trójki zostały ustawione specjalne pojemniki, do którego każdy może wrzucić zużyte baterie.

Dlaczego zbieramy baterie

Baterie i akumulatory to bardzo popularne przenośne źródła energii stosowane w wielu urządzeniach. Znajdziemy je w zegarkach, kalkulatorach, zabawkach, narzędziach i wielu innych przedmiotach codziennego użytku. Skala i popularność zastosowania baterii jest więc ogromna. Jednak większość z nich ma krótki żywot, a my często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, jakie płyną z niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami.

Musimy pamiętać, że te niezwykle  użyteczne małe „elektrownie” mogą stać się realnym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia oraz dla środowiska naturalnego.

Czy wiesz, że:

  • roczna ilość baterii wprowadzonych na rynek Polski sięga 300 milionów szt.
  • jedna bateria jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody
  • baterie i akumulatory należy zbierać selektywnie, tzn. nie wolno ich mieszać z innymi odpadami
  • zebrane selektywnie baterie i akumulatory należy wrzucać do specjalnych pojemników lub oddać do punktu zbierania

Wystarczy tak niewiele, aby nie szkodzić sobie i środowisku:

1. Przygotuj w domu mały pojemnik lub słoik z foliowym woreczkiem

2. Zbieraj w nim systematycznie zużyte baterie

3. Przy okazji wizyty w Klubie Seniora – Centrum lub CWOP “Centrum Trójki”  zebrane w ten sposób baterie wrzuć do specjalnie oznakowanego pojemnika

Zwróć uwagę na symbole:

  • symbol przekreślonego pojemnika oznacza, że odpady zużytych baterii i akumulatorów muszą być zbierane selektywnie tzn. wrzucane do przeznaczonych do tego pojemników
  • symbole Pb, Hg, Cd, Li oznaczają substancje zawarte w bateriach, które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi i zwierząt

Przykłady szkodliwego działania wybranych substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach:

RTĘĆ

Szczególnie niebezpieczna dla ośrodkowego układu nerwowego. Może powodować bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne oraz osłabienie ostrości wzroku i słuchu.

OŁÓW

Ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne. Obniża płodność i zaburza owulację, wywołuje przewlekłe choroby nerek, dysfunkcje przewodu pokarmowego.

KADM

Powoduje zaburzenia czynności nerek, chorobę nadciśnieniową, zmiany nowotworowe oraz zaburzenia funkcji rozrodczych. Kadm zaburza przemianę wapnia i fosforu w tkance kostnej.

NIKIEL

W zbyt dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, powoduje odczyny alergiczne, zmiany w chromosomach oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

LIT

Objawy toksyczne mogą dotyczyć układu pokarmowego (nudności, wymioty), układu moczowego (białkomocz), skóry (trądzik, świąd), układu endokrynnego (impotencja, wole).

 

baterie

* Opis szkodliwości oraz informacje o bateriach pochodzą ze strony firmy Remondis Electro