Próba do Europejskiego Dnia Seniora

Przypominamy iż zajęcia z dnia 6 listopada odbędą się w zmienionej formie. 

Spotykamy się w Suwalskim Ośrodku Kultury na próbie przed Europejskim Dniem Seniora.