Nabór członków do Suwalskiej Rady Seniorów

Powiększ obraz

Nabór kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów drugiej kadencji rozpocznie się 1 września i potrwa do 22 września. Potem organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz osób starszych wybiorą w głosowaniu siedmiu przedstawicieli. Kadencja nowej Rady potrwa od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku.
Suwalska Rada Seniorów działa przy Prezydencie Miasta Suwałk, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej głównym celem jest reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym.
Radę tworzy dziewięć osób: siedmiu przedstawicieli organizacji i innych podmiotów, działających na rzecz osób starszych oraz dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk.
Każda z organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych mogą zgłosić dwóch kandydatów. Zgłoszenia należy wysłać lub przynieść do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1. Formularz zgłoszenia tutaj:http://um.suwalki.pl/nabor-kandydatow-do-suwalskiej-rady-seniorow-drugiej-kadencji/