II Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych

Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Akademia plus 50 mają zaszczyt zaprosić na:

II Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych

24 października 2016 r., sala kolumnowa Podlaski Urząd Wojewódzki, I piętro, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku

Celem forum jest poprawa edukacji dorosłych w regionie – wykorzystanie potencjału aktywnych seniorów

(Program Erasmus +) oraz wymiana dobrych praktyk  pomiędzy podlaskimi organizacjami pozarządowymi.

Zaproszenie prosimy przekazać dla instytucji typu gminne ośrodki kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej.

W załączeniu przekazujemy program forum i formularz zgłoszenia.

Uwaga:

Prosimy o zabranie komputerów z możliwością korzystania z WIFI.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail:akademia@plus50.org.pl do dnia 17 października 2016 r.

 

Telefon kontaktowy do organizatorów: Anna Skorko 519 153 194,  Eliza Szadkowska (85) 66 54 103.

program-ii-forum-24-10-2016

zaproszenie-ii-podlaskie-forum

formularz-zgloszeniowy