Bezpłatna pomoc prawna

Powiększ obraz

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotycz nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W Suwałkach:

Informacja o lokalizacji i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie Miasta Suwałki.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16 – 400 Suwałki.

Porady prawne udzielane są w dni robocze w godz.:

Poniedziałek: 8°° – 16°°

Wtorek: 12°° – 20°°

Środa: 8°° – 16°°

Czwartek: 12°° – 20°°

Piątek: 8°° – 16°°

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, ul. Sejneńska 13, 16 – 400 Suwałki, pok. Nr 3.

Porady prawne udzielane są w dni robocze w godz.:

Poniedziałek:   10°° – 14°°

Wtorek:           14°° – 18°°

Środa:             16°° – 20°°

Czwartek:         8°° – 12°°

Piątek:               8°° – 12°°

 

bezplatna pomoc prawna

 

Jedna myśl na temat “Bezpłatna pomoc prawna

Możliwość komentowania jest wyłączona