Klub Seniora Centrum

Klub Seniora Centrum prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA i Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR.


2016

Klub Seniora Centrum w roku 2016 prowadzony był przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA i Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR na podstawie umowy S.526.4.2.2016 z Gminą Miastem Suwałki.

Klub rozpoczął swą działalność 1 września 2016 roku i był czynny do końca roku.

Dodaj komentarz